THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Tuesday, August 11, 2009


UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
PUSAT PENGAJIAN SEJARAH, POLITIK DAN STRATEGI
FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

ASIA TENGGARA: POLITIK DAN MASYARAKAT
SKSE1043

SESI 2008/2009
SEMESTER 1

SOALAN:
BINCANGKAN PERKEMBANGAN SISTEM PERTANIAN DI ASIA TENGGARA

NAMA PENSYARAH:
PROFESOR MADYA KAMARUL ZAMAN ABDUL RAHMAN

NAMA PELAJAR:
SAH REZAN BIN ABDUL SALAM A130115
NOOR ZARINA BINTI HAMZAH A127490

1.0 PENGENALAN

Secara umumnya, istilah “sistem” dapatlah diertikan sebagai
‘A set arrangement of things so related or connected as to form a unity or organic whole… A set of facts, principles, rule etc. Classified or arranged in regular, orderly form so as to show a logical plan linking the varios part.”[1]

Sekiranya dirujuk kepada pengertian ini, maka secara tidak langsung istilah sistem pertanian dapatlah diertikan sebagai sesuatu set fakta, prinsip dan peraturan yang wujud tersusun dan mempunyai perkembangan. Apabila fakta atau bukti, prinsip dan peraturan yang membawa perkembangan ini digabungkan dengan bahagian-bahagian kecil dalam pertanian, maka dapatlah kita ikuti akan bukti peninggalan pertanian dan bagaimana perkembangannya dapat disaksikan dar semasa ke semasa. Dalam konteks pertanian ini, kita dapat meninjau sistem yang digunakan dalam pertanian khusus pada Zaman Neolitik, perkembangan pertania pada zaman tersebut dan apakah fakta yang tersembunyi di sebalik plot kronologi perkembangan.

Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga, perkataan perkembangan dirujuk sebagai perihal atau proses yang berkembang menjadi maju atau tersebar meluas, pertumbuhan dan kemajuan. Perkataan pertanian merujuk kepada perihal bertani iaitu tanam-tanaman atau perusahaan bercucuk tanam. Manakala, Asia Tenggara pula dikatakan sebagai negara mata angin di anara Timur dengan Selatan.

Perkataan NEO dalam kata majmuk diertikan sebagai baru atau cara baharu. LITHIC pula diertikan sebagai. Kesimpulannya, Neolitik dapatlah dikaitkan dengan peringkat akhir Zaman Batu apabila manusia mula tinggal secara tetap, bercucuk tanam, menternak binatang, mengasah batu dan alatan lain untuk kegunaan seharian.

Maka secara umumnya, dalam tajuk ini kita akan membincangkan tentang sistem pertanian pada Zaman Neolitik yang akan meninjau asal-usul pertania prasejarah, pertanian Neolitik, peralatan pertanian serta revolusi pertanian pada zaman tersebut.


2.0 ASAL-USUL PERTANIAN

Teori Sauer (1952) yang terkenal telah menyatakan bahawa kemunculan pertanian bermula dengan penanaman ubi-ubian dan tanaman lain yang berguna secara vegetatif di kawasan monsun di Asia Tenggara Daratan, khususnya di daerah pantai hyang kaya dengan sumber asli yang sesuai dengan pertanian.selain itu, kawasan pertanian terawal juga dikatan bermula di kawasan yang mempunyai aliran sungai.

Oleh itu, melalui teori ini dapatlah disimpulkan dua aspek utama berkaitan pertanian awal Asia Tenggara iaitu yang pertama, pertanian Asia Tenggara yang melibatkan penanaman pokok buah-buahan dan ubi-ubian secara vegetatif telah lama mendahului pertanian biji-bijian. Manakala, konsep kedua ialah pertanian bermula dalam kalangan masyarakat yang mempunyai kelapangan waktu dan sumber pertanian yang mencukupi bagi memulakan sesebuah pertanian.

Walaubagaimanapun, teori ini bercanggah dengan pendapat yang telah disuarakan oleh gorman (1977) yang mengatakan bahawa padi adalah salah satu tanaman paling terawal dan dibudayakan di Cina dan Daratan Asia Tenggara.

Seterusnya, menurut Mc Corrison and Hole 1991 mengatakan bahawa pertanian muncul akibat daripada reaksi untuk mengatasi tekanan-tekanan demografis terhadap sumber alam sekitar dan peredaran musim atau lingkungan yang mengakibatkan perubahan sumber alam sekitar.

Peter Bellwood mengatakan bahawa terdapat kegiatan ekonomi telah dilaksanakan di Asia Tenggara meliputi penternakan babi dan anjing, serta pertanian padi, tebu (mungkin diambil daripada tebu tanaman yang ditanam di China yang liar, Saccharum siense; Daniels and Daniels 1993), ubi, dan keladi raksasa Alocasia (Wolf 1994; Zorc 1994). Munurut Peter lagi, apabila masyarakat kawasan pedalaman telah berhijrah ke kawasan pesisir pantai pada 2000 SM telah menyebabkan penanaman padi dan bijian berkurangan dan tanaman tertumpu kepada ubi-ubian, pohon buah-buahan dan sebagainya.

3.0 JENIS-JENIS PERTANIAN

3.1 Padi dan Biji-bijian

Padi paling awal ditanam adalah padi jenis liar semusim atau tahunan di China Tengah. Menurut Peter Bellwood, padi yang ditanam berhampiran dengan garisan lintang di atas kawasan garisan khatulistiwa adalah padi yang paling dipengaruhi oleh tempoh waktu siang dan cahaya matahari (Oka 1988). Di kawasan ini memerlukan masa hanya 45 hari untuk mengeluarkan hasil dengan syarat mendapat pancaran cahaya matahari yang mencukupi (Chandler 1979:44) serta perubahan panjangnya siang yang tepat (Oka 1988). Hal ini dapat membuktikan bahawa penanaman padi pada zaman dahulu dipengaruhi oleh keadaan iklim dan kawasan garisan lintang bumi. Hasil tuaian padi akan semakin berkurang apabila kawasan tanaman semakin hampir kepada garisan khatuliswa.

Menurut Spencer (1963;84), penanaman padi di kawasan garis lintang khatulistiwa kan menhasilkan pengeluaran padi yang kurang dan mungkin sama sekali tidak mampu mengeluarkan hasil padi. Walaupun cuaca yang lembap iaitu taburan hujan yang tinggi sepanjang tahun, suhu tinggi pada waktu malam dan tempoh siang adalah tetap akan menghasilkan hasil tani yang lebiah banyak, namun bagi pertanian dan bijian ia akan mengecilkan saiz biji-bijian dan akan menyebabkan tiada buah yang akan masak (Oka 1975; Chang, J.H. 1968). Hal ini secara ringkasnya akan membantutkan hasil keluaran pertanian padi.

Penanaman padi ini kemudiannya semakin dipinggirkan oleh masyarakat apabila pada kira-kira 1500 SM telah berlaku penghijrahan masyarakat ke kawasan pesisir yang turut melibatkan masyarakat di Asia Tenggara. Kejadian ini telah menyebabkan kegiatan ekonomi bercucuk tanam padi telah dilupakan dan tidak lagi dilaksanakan. Walau bagaimana pun, pertanian padi ini masih juga dilakukan oleh sekelompok masyarakat di kawasan Malaysia dan barat Indonesia. Seperkara yang menarik ialah kajian arkeologi terhadap pertanian ini telah membuktikan bahawa pertanian padi terawal masyarakat di Asia Tenggara telah bermula sebelum 2000 SM apabila bukti telah ditemui di Borneo barat. Tidak cukup dengan itu, kajian di Muang Thai telah menunjukkan bahawa penanaman padi telah berlaku di Asia Tenggara pada 2000 SM walaupun Hill (1977) mengatakan bahawa padi kurang penting di Malaysia sebelum masa Funan.

Perlu diingat bahawa terdapat juga jenis tanaman biji-bijian yang lain selain pertanian padi di Asia Tenggara. Antara jenis tanaman biji-bijian yang terdapat di kawasan Asia Tenggara ialah Job’s tear tahunan dan jewawut “perkarang Jepang” Echinochloa frumentacea (Li 1970)juga ditanam di Asia Tenggara, Cuma kuantitinya adalah sedikit berbanding tanaman yang lain. Peter Bellwood mangatakan bahawa walaupun masyarakat yang berhijrah ke kawasan pesisir laut meninggalkan pertanian padi, namun itu tidak bermakna mereka meninggalkan tanaman biji-bijian yang lain seperti Job,s tear.

Sebenarnya, dalam keadaan masyarakat yang berhijrah meninggalkan pertanian padi, terdapat juga golongan masyarakat yang berhijrah dan memusatkan pertanian padi secara tetapdan mungkin juga Enchinochloa. Kelompok-kelompok itu dikatakan bergerak ke arah barat menuju ke Indonesia, Semenanjung Malaya dan Vietnam Selatan. Keadaan ini cukup untuk membuktikan bahawa padi juga selalu penting di daerah yang mempunyai tanah yang subur dan beriklim yang sesuai dengan poenanaman padi pada ketika itu. Contoh kawasan yang sesuai untuk dijadikan kawasan penanaman padi ialah Bali dan Jawa.

3.1.1 Jenis Padi

Terdapat dua jenis padi utama yang telah ditanam di Asia Tenggara pada Zaman Neolitik iaitu Padi Basah/ Padi Sawah dan Padi Huma.

i) Padi sawah
Padi sawah merupakan padi yang di tanam di dalam petak berair dan memerlukan kuantiti air yang banyak untuk menjamin kesuburan dan kualiti hasil tuaiannya. Oleh itu, padi sawah ini memerlukan system saliran yang amat banyak dalam sesebuah kawasan pertanian sawah. Padi Sawah ini terdiri daripada Oryza Satira.

ii) Padi Huma
Berbanding padi sawah, padi huma tidak memerlukan air yang banyak. Justeru, padi jenis ini kebiasaannya ditanam di kawasan tanah tinggi, bukit dan dataran yang kurang air. Sejarah telah membuktikan bahawa padi huma ini sudah wujud sejak 20 000 tahun yang lalu apabila Puak Butad telah menemui padi huma di lereng Gunung Tfagao yang berketinggian 5000 kaki dari aras laut. Padi huma ditanam oleh kebanyakan suku kaum di kawasan pedalaman seperti di Karen Kachir di Thailand dan Myanmar.


3.2 Umbi-umbian

Penghijrahan masyarakat pedalaman ke kawasan pesisir laut telah membawa kepada perkembangan positif kepada pertanian umbi-umbian dan buah-buahan. Hal ini telah menyebabkan dominasi kedua-dua jenis tanaman ini sekaligus telah menggugat perkembangan pertanian padi dan biji-bijian. Antara umbi-umbian yang terpenting ialah keladi dan ubi.

Ubi yang besar (Dioscorea alata) berasal dari kawasan musim hujan di kawasan Daratan Asia Tenggara sebelah utara (Burkill 1951) dan mungkin ditanam oleh orang Austronesia sepanjang zaman prasejarah itu. Manakala, bagi jenis ubi yang lain dikatakan pertama kali ditanam di Sulawesi dan Indonesia timur-Melanesia (Coursey 1972, 1976). Jika kita dapat melihat akan perkembangan umbi-umbian itu pada hari ini, tanaman jenis ini hanya bertahan di kawasan Taiwan, Mentawai, dan Banggai sementara ubi liar masih menjadi makanan suku kaum pemburu dan pengumpul hasil hutan seperti Negrito dan Tasaday.

Selain itu, terdapat juga keladi kecil (colocasia) atau turut dikenali sebagai Talas sebagai salah satu tanaman umbi-umbian. Tanaman ini dikatakan tidak mempunyai asal-usul kerana ia hidup secara bebas di sepanjang tepi sungai di kebanyakan kawasan Asia Tenggara dan India. Menurut Matthews (1995) menunjukkan bahawa asal-usul Talas yang ditanam merupakan tanaman yang liar dari Colocasia exculenta var. aqualitis, yang tersebar di kawasan India sehingga Australia Utara dan Nugini. Tanaman ini kemungkinan dikatakan ditanam secara persendirian dan tidak ditanam secara perkebunan atau ladang. Keadaan ini turut berlaku kepada tanaman keladi raksasa Alocasia maccrorhizos yang tersebar luas seperti talas kecuali di kawasan Australia dan Nugini.

Sebenarnya, Colocasia merupakan tanaman yang penting bagi masyarakat Asia Tenggara dan merupakan makanan tradisional di beberapa kawasan yang terkenal seperti Nias, Borneo, Utara Luzon dan Lan Yu. Colocasia ini ditanam dengan menggunakan teknik tanaman sawah yang telah diusahakan oleh golongan Yami dan diusahakan secara meluas di kawasan pesisir laut. (Kano dan Segawa 1956).

3.3 Buah-buahan

Buah-buahan juga merupakan tanaman pertanian yang diusahakan oleh masyarakat Asia Tenggara pada Zaman Neolitik. Antara tanaman buah-buahan yang terpenting pada zaman tersebut ialah pisang dan kelapa. Bagi tanaman pisang, tanaman ini telah diusahakan oleh masyarakat tempatan dari spesies eumusa di Indonesia dan Australismusa di Maluku dan Nugini (Simmond 1966). Bentuk-bentuk yang liar daripada kedua-dua jenis ini telah tumbuh di kawasan Halmahera.

Seterusnya, bagi tanaman buah kelapa pula tidak mempunyai asal-usul yang pasti. Tanaman kelapa ini pertama kali diusahakan (atau setidaknya diusahakan secara sistematik) di Melanesia dan sisa-sisa kelapa ditemui di lapisan yang terbentuk sebelum wujudnya manusia di Pulau Aneityum di Vanuatu, jauh di Pasifik sebelah barat (Hope dan Spriggs 1982). Menurut Harries (1978), kelapa berbentuk bulat dan berkulit nipis. Namun, pada hari ini kita melihat kelapa yang ditanam di Thailand dan Kepulauan Asia Tenggara berbentuk memanjang dan bersabut tebal.

Selain itu, terdapat juga tanaman sagu yang menghasilkan zat tepung (Metroxulen, Corypha, Arenga dan Caryota) juga berasal dari kawasan khatulistiwa di Indonesia dan Melanesia (Ruddle et al. 1978) manakala sagu jenis Eugeissona terbatas di kawasan Borneo dan Malaysia. Yang pasti, kesemua jenis sagu ini mengandungi khasiat yang tersendiri.

Tidak cukup dengan itu, terdapat lagi beberapa tanaman buah-buahan yang wujud di Asia Tenggara tetapi sedikit iaitu buah sukun, pandan, rambutan dan durian. Tanaman buah-buahan ini berkembang dengan pesat kerana penanaman buah-buahan tidak memerlukan pengetahuan untuk mengusahakannya.

3.4 Perladangan

Semasa zaman Neolitik, pertanian dilakukan adalah bersifat pertanian pindah. Hal ini kerana masyarakat pada ketika itu adalah masyarakat yang dikenali sebagai masyarakat nomad. Pertanian pindah merupakan asas kepada pertanian berbentuk ladang di Asia Tenggara. Pertanian pindah ini jika diteliti dengan terperinci masih diamalkan sehingga hari ini di kawasan Kepulauan Asia Tenggara. Sistem pertanian pindah berbeza mengikut tahap kesuburan dan kawasan pertanian yang diusahakan. Sistem ladang ini dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekologi. Namun demikian, pertanian pindah ini dapat menembangkan populasi masyarakat moden dengan kepadatan sehingga 60 orang per km2 (Freeman 1955; C. Geertsz 1963; Spencer 1966; Unesco 1978).

Pertanian ladang tradisional di Kepulauan Asia Tenggara secara umumnya memerlukan tanaman yang mempunyai tempoh tanaman yang pendek iaitu antara satu hingga dua tahun sebelum mendapat hasilnya. Dalam tempoh ini mempunyai masa selang yang panjang (misalnya Freeman 1955; Rousseau 1977) untuk tujuan membersihkan kawasan pertanian agar tidak mengganggu kesuburan tanah yang akan menjejaskan tanaman (Savoy. 1973b)

Sebenarnya, sistem pertanian ladang ini bergantung kepada kualiti tanah yang diperoleh daripada pembakaran tanah sebelum menjalankan aktiviti perkebunan. Kualiti ini disebut sebagai hara tanah. Hara tanah selalunya terdapat pada permukaan tanah selepas pembakaran dijalankan. Walau bagaimana pun, hara tanah ini akan terkiis jika sesuatu pertanian itu mengambil masa yang agak lama untuk dituai. Akibatnya, akan wujud kawasan lalang yang akan membantutkan pertumbuhan tanaman. Lalang-lalang liar yang tumbuh di kawasan pertanian ini akan menyebabkan perpindahan pertanian akan berlaku lebih kerap.

Walaupun pertanian pindah ini melibatkan perpindahan masyarakat dari suatu tempat ke suatu tempat, perpindahan ini tidak menunjukkan berlakunya perluasan kuasa atau pengaruh oleh sesebuah golongan. Namun, perpindahan tersebut adalah untuk tujuan pertanian semata-mata. Contohnya, orang Monog Gar dari kawasan Vietnam perlu berpindah stiap tujuh tahun (Condomias 1980) dalam tempoh yang tertentu sehingga mereka akan kembali ke kawasan yang pernah mereka diami sebelumnya. Kaedah perpindahan ini turut dilakuakan oleh orang Kayan di Borneo (Hose dan McDougall 1912). Berbanding masyarakat Iban di Sarawak merupakan suku klasik yang melakukan perpindahan sehala yang memaksa masyarakat ini berpindah sejauh 300 km sekali dalam hidup (Freeman 1955:25,1970:286). Masyarakat Iban ini akan memilih hutan perawan untuk dimajukan sebagai kawasan pertanian sehingga mereka terpaksa berpindah lagi.


4.0 TAHAP PERTANIAN NEOLITIK

Pertanian pada zaman neolitik merupakan pertanian yang yang dilihat sebagai zaman yang menjadi medium kepada perkembangan sistem pertanian pada zaman prasejarah. Sesungguhnya, perkembangan ini mempunyai tahap-tahap yang beza-beza. Secara umumnya, terdapat tiga tahap utama pertanian di Asia Tenggara[2].


4.1 Tahap Pertama

Tahap pertama ini adalah tahap permulaan kepada perkembangan sistem pertanian di Asia Tenggara pada Zaman Neolitik. Dalam tahap ini, pertanian berpusat di China selatan, Taiwan, dan Utara Filipina iaitu sekitar 5000 dan 2000 SM. Pada tahap ini, kegiatan ekonomi masyarakat sudah dapat dilihat berlaku percampuran di antara pertanian dan perikanan. Pertanian pada ketika itu adalah pertanian padi dan jewawut. Padi dikatakan ditanam di kawasan paya atau rawa aruvial. Kaedah ini sama seperti yang diprraktikan di Borneo pada hari ini.

Namun, pertanian padi di kawasan paya ini tidak kekal lama apabila populasi semakin ramai. Pertanian padi kemudiannya telah beralih kepada pertanian berbentuk tanah kering berpindah. Dengan itu, pertanian padi telah telah berkembang dan mula ditanam dikawasan dataran tinggi. Perubahan kawasan pertanian yang berbeza ini memerlukan masyarakat memilih variasi tanaman yang mempunyai akar yang panjang ke dalam tanah bagi mencari air, tidak dipengaruhi oleh cahaya matahari dan mampu masak lebih awal agar terhindar daripada musim panas (Chang, T.T 1976a;1989)

4.2 Tahap Kedua

Tahap kedua pertanian Asia Tenggara pada Zaman Neolitik menyaksikan masyarakat bergerak ke zon khatulistiwa pada 2000 SM. Pergerakan ini telah menyebabkan pertukaran jenis tanaman dan sistem petanian di Asia Tenggara. Tanaman padi dan biji-bijian telah digantikan dengan pertanian tanaman umbi-umbian dan buah-buahan. Sistem pertanian berubah juga telah berubah kepada sistem pertanian yang agak kekal.

Jika kita teliti pada tahap pertama memerlukan pembakaran tanaman untuk menyiapkan kawasan pertanian yang memerlukan kawasan tersebut terdedah kepada cahaya matahari yang secukupnya, pembukaan tanah pada tahap kedua yang berhadapan dengan kawasan khatulistiwa bukan sesuatu yang mudah. Hal ini disebabkan oleh kawasan khatulistiwa adalah kawasan yang lembap dan sudah pasti tumbuhan dan pokok-pokok hutan subur menghijau dan kawasan hutan lebih besar. Hal ini menyebabkan kesukaran dalam pembersihan kawasan jika dibandingkan dengan peralatan pada masa itu. Keadaan seperti ini akan menyebabkan masyarakat tidak dapat membuka kawasan pertanian yang luas bagi penanaman biji-bijian yang memerlukan cahaya matahari seterusnya menekankan penanaman pohon buah-buahan dan umbi-umbian yang tidak memerlukan cahaya matahari yang banyak.

Tindakan masyarakat seperti ini dilakukan oleh Orang Nuaulu di Seram yang terletak di kawasan khatulistiwa. Masyarakat menanam talas, ubi, pisang dan sagu liar di kebun-kebun dengan cara tumpang sari dengan tanaman-tanaman yang lain termasuklah tebu, kelapa dan ketela. Selain itu, kawasan Mentawai, Sumatera juga telah menjalankan pertanian dengan menanam sagu, talas, dan pisang. Tanaman-tanaman ini tidak memerlukan pembakaran sebelum ditanam tetapi hanya memerlukan pembersihan kawasan sekeliling bagi memudahkan pertumbuhan tanaman tersebut.

Justeru, pola pertanian Asia Tenggara telah meningkat sekitar tahun 2000 SM di kawasan atau wilayah khatulistiwa dan dataran tanah rendah yang selalu berair[3]. Walau bagaimana pun, harus diingatkan bahawa sistem pertanian umbi-umbian dan buah-buahan berkembang secara sendiri di Nugini.

4.3 Tahap Ketiga

Sehingga 3000 tahun yang lalu, sistem pertanian di Asia Tenggara masih menjalankan sistem pertanian pindah atau dikenali sebagai pertanian rawa. Dalam pertanian ini, penanaman biji-bijian cukup menonjol di kawasan sebelah utara seperti Taiwan, Filipina dan mungkin Jawa serta beberapa lagi pulau sunda kecil yang kering. Namun begitu, terdapat juga kawasan khatulistiwa yang turut menjalankan penanaman biji-bijian seperti di pulau-pulau sebelah barat iaitu Sulawesi dan Borneo. Walaubagaimanapun, terdapat bukti yang kuat untuk menyatakan bahawa umbi-umbian dan buah-buahan sudah lama berkembang di Asia Tenggara.

Pada tahap ketiga pertanian Zaman Neolitik ini dapat dilihat berlaku pergeseran kawasan penanaman padi apabila padi mula ditanam di kawasan sawah dan ketika itulah wujudnya pertanian padi basah. Hal ini berkembang sejajar dengan pergeseran pertanian talas di kawasan empangan (Kirch dan Lepofsky 1993).

Kita amat mengetahui bahawa sawah atau permatang yang berair memerlukan kuantiti air yang banyak untuk menjalankan pertanian. Oleh itu, pertanian jenis ini amat memerlukan tadahan air yang mencukupi untuk menjalankan aktiviti pertanian. Selaras dengan permintaan tersebut, maka terciptalah saluran buatan (sistem irigrasi) yang menjadi saluran air memasuki kawasan sawah. Selain itu, kaedah jaringan papan dam di atas tanah yang datar atau teras pada lereng bukit turut digunakan bagi mendapatkan sumber air.

Sejarah telah mencatatkan bahawa aktiviti padi sawah sudah dilaksanakan di Vietnam Utara sejak sekitar 200 SM (Wheatley 1965). Terdapat bukti arkeologi bahawa pertanian sawah semakin berkembang pada Zaman Besi di kawasan ini dan Thailand Utara, seiring dengan penggunaan kerbau untuk tujuan membajak (Higham 1989:198-200).

Pada tahap ketiga ini, pertanian padi sawah umumnya tidak terdapat di kawasan yang mempunyai penduduk yang kurang. Lebih menarik apabila sistem tanaman padi ini telah berkembang dengan pesatnya di tanah gunung berapi dan aluvial yang subur seperti di kawasan Jawa dan Bali. Perkembangan tanaman padi di kedua-dua buah kawasan ini telah membawa kepada perkembangan populasi di kawasan tersebut.

Peter Bellwood menyifatkan bahawa penanaman padi di sawah basah lebih cepat matang berbanding padi yang ditanam di kawasan kebun kering. Hal ini disebabkan oleh air sawah mempunyai nutrisi dan perangkap nitrogen yang baik tanpa perlu membuat batas.

5.0 PERALATAN

5.1 Peralatan Tangan

Dalam sistem pertanian di Asia Tenggara semasa Zaman Neolitik, terdapat pelbagai jenis peralatan yang digunakan bagi memudahkan sistem pertanian pada ketika itu. Peralatan yang digunakan semasa zaman tersebut masih menggunakan alat-alat yang berasaskan batu dan kayu. Namun, perlatan yang digunakan lebih mementingkan nilai estetika dan kelicinan. Antara peralatan yang digunakan adalah cangkul daripada tulang belikat haiwan, peliut dan alat dari tulang seperti tulang babi dan anjing peliharaan seperti yang ditulis oleh Peter Bellwood dalam karyanya Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia[4]. Selain itu, Peter juga mengatakan bahawa kapak lonjong dan beliung persegi yang serupa dengan budaya Ta-P’en-Keng di Taiwan selain tangkai beliung menyiku.

Selain itu, penggunaan tenggala juga digunakan dalam aktiviti pertanian pada zaman tersebut. Selepas penggunaan tenggala[5], penggunaan bajak telah ditemui sekitar tahun 3000 dahulu bagi memudahkan proses menggembur tanah pertanian terutama padi.

5.2 Mesin dan Teknologi

Semasa pertanian Zaman Neolitik memasuki tahap yang ketiga, pertanian padi telah berubah corak daripada pertanian di tanah kering kepada pertanian di kawasan sawah. Ekoran daripada perubahan ini telah membawa kepada penemuan sistem pengairan yang diperlukan bagi mengairi sawah padi. Salah satu sistem pengairan yang dilakukan pada zaman tersebut ialah sistem irigrasi.

Sistem irigrasi atau sistem pengairan buatan yang dibuat pada zaman tersebut adalah susunan seperti jaring-jaring papan dam di atas tanah ang datar dan mungkin dibentuk teras-teras pada lereng bukit yang curam dan kemudian disalurkan ke kawasan sawah padi[6].

Roda juga mula ditemui ditemui pada sistem pertanian di Zaman Neolitik. Roda pada asalnya digunakan untuk dijadikan alat yang memudahkan proses pengangkutan bahan dan hasil tanih dari suatu tempat ke suatu tempat[7]. Selalunya, roda ini digunakan bersama dengan haiwan seperti kuda dan kerbau. Di samping itu, roda juga turut digunakan bagi proses mengalirkan air ke kawasan pertanian.

6.0 PENTERNAKAN

Penternakan juga terdapat dalam Zaman Neolitik. Penternakan ini amat penting dalam sistem pertanian kerana mempunyai kaitan yang rapat dengan pertanian. Antara haiwan yang diternak pada zaman tersebut ialah babi, anjing dan kuda[8]. Binatang-binatang ini digunakan bagi membantu aktiviti pertanian yang dijalankan oleh masyarakat pada zaman tersebut.

7.0 KESIMPULAN

Daripada penerangan dan kupasan mengenai perkembangan sistem pertanian di Asia Tenggara yang berfokuskan Zaman Neolitik ini, terdapat beberapa input yang boleh kita sentuh dan jadikan pegangan kita. Salah satunya ialah, pertanian terawal di Asia Tenggara ialah pertanian umbi-umbian dan buah-buahan walaupun ada yang mengatakan padi dan biji-bijian itu wujud lebih awal. Selain itu, dalam pertanian Zaman Neollitik terdapat tiga tahap utama yang memberikan gambaran perubahan dan perkembangan sistem pertanian pada zaman tersebut.

Secara keseluruhannya, pertanian pada Zaman Neolitik merupakan asas atau permulaan kepada perkembangan sector pertanian dunia. Penemuan teknologi seperti roda member kesan yang baik terhadap kemajuan pertanian di zaman prasejarah.LAMPIRAN
Gambar 1.0: Gambar menunjukkan artifak-artifak dari lapisan 4 Hemudu, kira-kira 5000 SM: (a-c) tanah liat berbentuk cakram kecil yang berlubang, mungkin kumparan atau hiasan; (d) gagang beliung dari kayu;(e) sekop kayu (?), benda-benda lain yang diperlihatkan adalah lancipan tulang dan peliut (kanan atas), benda-benda kayu (kiri bawah), dan beliung-beliung batu, termasuk satu beliung yang baru dibentuk (kanan bawah). Daripada Cheking 1978.

Padi, jewawut berjambul, job’s tears (diusahakan)
Job’s tear (liar)
Jewawut jari
Jewawut biasa
Jewawut perkarangan Jepun
Gambar 1.1: Batas-batas sebelah timur di pulau-pulau Asia Tenggara. Jewawut Jari= Eleusine coracana dari india; jewawut biasa= Panicum miliceum dari China; jewawut pekarangan Jepun= Echinochoa frumentacea; jewawut ekor rubah= Setaria italic; Airmata Ayub (Job;s tears)= Coix lachmryma-jobi. Daripada Ishige 1980. National mUseum Of Ethnology, Osaka.

Gambar 1.3:

RUJUKAN

1. Peter Bellwood, Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia (Edisi Indonesia), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
2. Sivachandranlingan Sundara Raja, Tamadun Dunia, Fajar bakti, Batu Arang Selangor, 1999.
3. Abdullah Zakaria Ghazali, Azharudin Mohamed Datu et.al, Sejarah Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Penerbit Fajar Bakti, Kuala Lumpur, 1990.
4. Fauziah Shaffie dan Ruslan Zainuddin, Sejarah Malaysia, Penerbit Fajar Bakti, Kuala Lumpur, 2000.
5. Peter S Bellwood, Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago, University of Hawaii Press, 1997
6. http://www.geocities.com/cominglucky/neolitik.htm
7. http://ms.wikipedia.org/wiki/Zaman_Neolitik_di_Malaysia


[1] Lihat Webster New Twentieth Century Dictionary unabridged second edition, New York 1979 halaman 1853
[2] Peter Bellwood, Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia (Edisi Indonesia), 1980 halaman 363
[3] Peter Bellwood, Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia (Edisi Indonesia), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000 ,hlm 365.
[4] Ibid hlm 309
[5] Sivachandranlingan Sundara Raja, Tamadun Dunia, Fajar bakti, Batu Arang Selangor, 1999,hlm 8.
[6] Peter Bellwood, Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia (Edisi Indonesia), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm 366.
[7] Sivachandranlingan Sundara Raja, Tamadun Dunia, Fajar bakti, Batu Arang Selangor, 1999,hlm 592.
[8] Peter Bellwood, Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia (Edisi Indonesia), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm 322.

0 comments: