THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Thursday, July 23, 2009

TAMADUN 2

PERPEKTIF BARAT

CIRI-CIRI ASAS TAMADUN
  • penempatan masyarakat

penempatan masyarakat menggambarkan kewujudan tempat tinggal sesebuah masyarakat pada zaman pra sejarah. dikarangkan oleh ahli sejarah bahawa penempatan terawal masyarakat pra sejarah adalah di kawasan gua, tepi-tepi sungai dan kawasan pedalaman. contoh paling mudah ialah gua niah, tingkayu dan sungai indus.

  • peningkatan kualiti hidup

peningkatan kualiti hidup adalah merujuk kepada penguasaan sesuatu kerja yang semakin meningkat daya kelakuannya. kualiti hidup ini diukur dengan bagaimana cara hidup sesuatu masyarakat itu berkembang. selalunya ia dikaitkan dengan sistem petempatan dan alat-alat mudah yang digunakan oleh sesebuah masyarakat.contoh paling mudah ialah perpindahan sesebuah masyarakat dari suatu tempat ke suatu tempat buntuk tujuan pertanian dan ini dapat menunjukan penigkatan cara hidup kerana semestinya cara hidup sesuatu kawasan akan berbeza dengan kawasan yang lain.

  • sistem organisasi dan institusi sosial

sesuah masyarakat yang bertamadun semestinya harus mempunyai sistem sosial yang lengkap untuk tujuan pentadbiran dan pengurusan sesebuah masyarakat secara amnya. pada zaman pra sejarah sistem sosial tidak dapat dilihat dengan begitu jelas kerana tidak ada sistem pemerintahan yang sistematik. namun demikian, tamadun awal manusia digambarkan mempunyai sitem sosial yang dikenali sebagai sistem beraja. secara umunya sistem sosial tamadun awal terbahagi kepada dua golongan iaitu golongan yang diperintah dan memerintah. golongan memerintah terdiri daripada raja dan bangsawan/pembesar. manakala, golongan diperintah terdiri daripada rakyat dan hamba.

  • sistem bahasa dan tulisan

bahasa dan tulisan juga amat penting bagi sesebuah ta,adun awal kerana bhasa merupakan medium perhubungan antara seseorang dengan seseorang yang lain. bahasa secara ringkasnya merupakan alat komunikasi tamadun sehinggalah sekarang. tidak cukup dengan itu tulisan juga penting bagi sesebuah tamadun. ia digunakan sebagai alat perhubungan dalam urusan rasmi. tulisan yang terawal adalah seperti tulisan sanskrit.

1 comments:

Strawberry of Life said...

baru ah ade chance to drop by ur page dude.
singgah eh kat page aku n leave me a comments.